Disclaimer

De Internetsite van SC&CI Investment Services BV is met de grootste zorg gemaakt. Toch kan het voorkomen dat er foutieve of verouderde informatie vermeld wordt.

Aan de inhoud van deze SC&CI Investment Services BV Internetsite kunt u dan ook geen enkel recht ontlenen en SC&CI Investment Services BV is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, software en andere materialen op deze Internetsite zijn eigendom van SC&CI Investment Services BV.